O firmie

CHEMIFOR tworzą osoby, których niewątpliwym atutem jest specjalizacja w procesach koagulacji i flotacji farb, ale też praktyczne podejście wyniesione z pracy w dużych firmach produkcyjnych, także bezpośrednio w lakierniach przemysłowych.

Doświadczenie, które zdobyliśmy na naszej ścieżce zawodowej połączone z zaangażowaniem w realizowane projekty, pozwala na dostarczanie skutecznych i efektywnych rozwiązań przynajmniej na poziomie, którego sami byśmy oczekiwali będąc pod drugiej stronie.

Co robimy?

Produkujemy i dostarczamy urządzenia oraz środki chemiczne do oczyszczania wody w lakierniach przemysłowych.

Wyspecjalizowaliśmy naszą działalność koncentrując się na separacji i usuwania farb oraz lakierów od wody w kabinach z filtracją mokrą.

Równocześnie za cel postawiliśmy sobie objęcie tego procesu w całości, zarówno od strony chemicznej jak i technologicznej. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaopatrzyć lakiernie przemysłowe w kompletne, gotowe i skuteczne systemy do koagulacji i flotacji farb.

Jak pracujemy?

Twój spokój to nasz spokój.

Jesteśmy pewni skuteczności i efektywności proponowanych przez nas rozwiązań, dlatego zapewniamy bezpłatne wsparcie techniczne przez cały okres współpracy.

Trzeba pamiętać, że koagulacja farb jest procesem zależnym od samego lakierowania, dlatego niektóre aspekty techniczne kabin lakierniczych czy instalacji mogą wpływać na jego funkcjonowanie. Z tego też powodu chętnie przeprowadzamy bezpłatną konsultację już na etapie planowania inwestycji. W razie problemów w regularnej produkcji również pozostajemy dostępni 24/7, więc siłą rzeczy nadrzędnym celem jest dla nas zapewnienie ciągłego i stabilnego oczyszczania wody w lakierniach przemysłowych. 

Z kim pracujemy?

Współpracujemy z małymi, średnimi i dużymi lakierniami przemysłowymi na terenie całej Polski.

Dobierzemy efektywną chemię do oczyszczania wody zarówno dla stabilnych procesów malowania, w których zmienność procesu jest niewielka, ale również dla lakierni w których często zmieniają się parametry procesu jak zużycie farby, jej rodzaj czy zmiany malowanych detali.

Dlaczego warto wybrać nas?

Co nas wyróżnia?

Pełne zaangażowanie podczas wdrożenia

Osobiście uczestniczymy w pierwszym uruchomieniu. Ustawiamy proces i dobieramy parametry, aby od razu, bez komplikacji i efektywnie oczyszczać wodę w kabinie.

Szkolenie
personelu

Przekazujemy możliwie dużo wiedzy oraz instrukcji Twojej załodze. Obsługa procesu nie jest trudna ani mocno angażująca, niemniej właściwe przeszkolenie personelu pozwala uniknąć problemów w przyszłości

Pełne wsparcie po uruchomieniu

Nieustannie pozostajemy do dyspozycji w ramach regularnej współpracy. Telefony odbieramy 24/7, a jeśli pomoc zdalna jest niewystarczająca, zapewniamy interwencję naszego technika na miejscu.

Regularne wizyty kontrolne

Przeprowadzamy regularne przeglądy procesu koagulacji w ustalonej częstotliwości. Wtedy weryfikujemy również stan techniczny elementów systemu oczyszczania wody

Siedziba

J. Barona 30/201
43-100 Tychy

Biuro i magazyn w Polsce

Fabryczna 5
43-100 Tychy