Loading color scheme

Flot

Nasze urządzenie FLOT efektywnie i skutecznie wykorzystuje flotację w zmniejszaniu ilości szlamu w oczyszczanej wodzie. Cząsteczki szlamu zostają oddzielone od wody, unoszą się na powierzchni i zostają usunięte.

Sposób działania

Oczyszczanie wody w kabinach lakierniczych odbywa się przy pomocy procesów koagulacji i flotacji. Powstający podczas procesów lakierowanie szlam osadza się na dnie zbiornika i musi on zostać wytrącony, co spowoduje jego wypłynięcie na powierzchnię wody. Urządzenie FLOT powoduje łatwe oddzielenie się cząsteczek zanieczyszczeń. Dzieje się tak dzięki doprowadzonemu u wlotu urządzenia powietrzu. Ten system zapobiega również gromadzeniu się osadu. Wytrącony szlam zostaje przechwycony przez pompę.

Zastosowanie

Ten system ma zastosowanie w przemyśle lakierniczym, przetwórstwie żywności, ubojniach, przemyśle chemicznym, przemyśle galwanicznym, przemyśle wydobywczym, obróbce powierzchni a także przy produkcji powłok ochronnych. Urządzenie FLOT może być używane do czyszczenia maszyn ze smarów, olejów oraz substancji organicznych.

Zalety

  • redukcja wilgotności szlamu poniżej 40%
  • zwiększenie wydajności oczyszczania
  • znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji kabiny i czyszczenia pomp, a także zmniejszenie ilości zanieczyszczeń lotnych
  • szlam jest dobrze odsączony i gotowy do usunięcia